Sex av tio moskéer gav lagstridiga råd till kvinnor

2:07 min

Säg förlåt till mannen som slår dig! uppmanar en iman. Tillåt din man att ha flera fruar, säger en annan. I kvällens Uppdrag granskning filmas imamer med dold kamera.

Med dold kamera vände sig två kvinnor till landets tio största moskéer för att be om råd gällande bland annat månggifte och misshandel.

I kvällens Uppdrag granskning i SVT framgår att råden från moskéernas imamer många gånger strider mot svensk lag.

– Du ska aldrig tänka att du ska gå till polisen, säger imamen.

Det här är en dold inspelning från samtalet som två kvinnor iklädda niqab har med en imam på en moské i Malmö. Kvinnorna är från Uppdrag Granskning och låtsas be om råd i hur en av kvinnorna ska agera efter att hennes man misshandlat henne.

Rådet är att inte polisanmäla.

När församlingar i Sverige får del av statens bidrag tar de också på sig rollen att "upprätthålla och stärka samhällets grundläggande värderingar".

Bland annat innebär det att de ska motarbeta diskriminering och våld och verka för jämställdhet mellan kvinnor och män.

Uppdrag Granskning har i kvällens program valt att kontrollera muslimska församlingar. De två kvinnorna besöker tio moskéer i Sverige. Vid sex av dessa säger imamen att kvinnan inte ska polisanmäla om mannen misshandlat henne. Tre ger diffusa svar, endast vid en moské svarar imamen så här, i Rinkeby:

– Om han gör det så har du rätt att anmäla honom, säger imamen i Rinkeby.

När en av kvinnorna för imamerna beskriver problem som uppstår då hennes man har flera fruar svarar nio imamer att mannen har rätt att under vissa förutsättningar gifta sig med flera kvinnor, trots att månggifte är förbjudet i Sverige.

Så här låter det på moskén vid Medborgarplatsen i Stockholm:

– Det är tillåtet att ha fyra fruar, säger imamen.

När ansvariga på moskéerna konfronteras av Uppdrag Granskning tar de flesta avstånd från imamernas uttalanden. Andra menar att uttalandena har missförståtts.

Mohammad Fazlhashemi är professor i Idéhistoria, och han tror den stora majoriteten av de svenska muslimerna inte skulle skriva under på de idéer som imamerna lägger fram i programmet.

– Människor har kommit i kontakt med jämställdhetsidéerna. Därför tror jag att det är en överväldigande majoritet som inte vill ha den här typen av imam, säger Mohammad Fazlhashemi, professor i idéhistoria.