Lönsamt att skiljas på låtsas

Genom att uppge att man separerat försöker föräldrar tjäna tusenlappar och skenseparationerna blir alltmer raffinerade.
Det här skriver forskare vid Lunds universitet i en rapport. För att komma åt fuskarna behöver försäkringskassornas kontrollmöjligheter förbättras, säger de. Särskilt lönsamt att låtsas separera är det i familjer med barn där bara den ena föräldern har en inkomst och den andra varken har lön, bidrag eller försäkringsersättning. Genom ökade bostadsbidrag, socialbidrag och underhållsstöd i kombination med sänkta dagisavgifter kan separationen för en tvåbarnsfamilj innebära en ekonomisk vinst på nästan 70.000 kronor om året, visar rapporten från juridiska fakulteten i Lund. Hur många som försöker lura till sig pengar på det här viset är det ingen som kan säga, bara att det tycks vara vanligare i de större städerna än på landet. En tydligare uppdelning av personalen på försäkringskassorna skulle underlätta avslöjandet av bidragsfusket, anser rapportförfattarna. Personalen på flertalet av försäkringskassorna i Skåne har både till uppgift att kontrollera misstänkta fuskare och att handlägga bidrag och försäkringsförmåner. Det gör fuskbekämpningen ineffektiv.