Karlstads universitet

Metod gör det lättare att upptäcka adhd

1:21 min

Forskare vid Karlstads universitet har utvecklat en mätmetod för att lättare kunna fastställa om vuxna har funktionsnedsättningen adhd.

Mellan två till fem procent av alla skolbarn har adhd men hos vuxna är det svårare att ställa diagnos. Metoden gör det lättare att uptäcka adhd.

– Det handlar om cirklar och fyrkanter som kommer upp på en skärm och då ska man ge respons när en figur med samma färg och form kommer upp efter varandra, säger Hanna Edebol, forskarstudent vid Karlstad universitet, som är en av dem som ligger bakom metoden.

För en person med adhd kan det vara svårt att sitta och koncentrera sig på figurerna. Metoden registrerar också rörelser som personen gör. En speciell kamera snappar upp reflexer från ett pannband som man har på sig och på så sätt kan man se hur hyperaktiv personen är.

– Vi har sett att just hyperaktivitet är den starkaste markören för att identifiera adhd och särskilja adhd från personer utan diagnosen men också personer med annan psykisk problematik som kan likna adhd, säger Hanna Edebol.