Kalhyggen

9:06 min

Något som står oss svenskar nära är skogen. Den betyder mycket som en plats för rekreation och njutning. Men modernt skogsbruk går ofta ut på att man avverkar alla träd på en och samma plats, man gör kalhyggen. Och det här skapar konfilkter, något som Maciej Zaremba uppmärksammat i en artikelserie i DN. Hur ska vi göra med den svenska skogen? Ska vi tänka på de som vill vistas i den? Och vill vi ha kalhyggen? Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C), och Helena Leander (MP) medverkar.