Nätdemokrati om framtiden

Nu ska blekingarna under en månads tid via internet kunna debattera hur de vill att Blekinges framtid ska se ut.
Det är Region Blekinge som drar igång vad man kallar det största nätbaserade demokratiprojektet någonsin i Blekinge. Fram till den 22 april kan alla blekingar gå in på webbplatsen www.blekingeblomstrar.nu för att komma med idéer eller debattera länets framtisdsstrategi. Det som ska diskuteras är länets identitet, företagsklimat, kommunikationer och livsmiljö. Dessutom är samarbete med omgivande regioner och EU en viktig faktor.