Landstingets kostnader ökar

Resultatet för Landstinget för 2001 var 82,7 miljoner kronor, vilket var nästa 12 miljoner kronor sämre än vad som budgeterats.
Däremot var resultatet bättre än föregående år, vilket främst förklaras av skattehöjningen med 50 öre. Landstinget kommer inte att klara finansiering av verksamheten med årliga kostnadsökningar på 10 procent framöver. Det säger Landstingsrådet Alf Egnerfors. Det är främst lönekostnaderna som ökar men också efterfrågan på vård har blivit större under det gågna året. För att klara ekonomin framöver måste samtliga verksamheter ses över och Landstingsstyrelsen föreslår att fullmäktige ger landstingsstyrelsen detta uppdrag.