Nya myggor för med sig tropiska virus norrut

2:14 min

Nya myggarter sprids i Europa och det innebär att tropiska sjukdomar lättare kan spridas till nordliga breddgrader. Dengue och chikungunyafeber är två av de diagnoser som kan bli vanligare i framtiden och nu ska tigermyggornas spridning övervakas.

– Det vi har sett är ju att den här Aedes albopictus, Tigermyggan, är ny och börjar sprida sig runt hela Medelhavsområdet och långsamt norrut. Så det är viktigt att veta vilka myggor man har på olika ställen, hur de sprider sig  och hur mycket som finns på varje ställe. Därför har vi gett ut ett övervakningsprogram så att man ska veta vilka myggor som finns i ett visst område, säger professor Johan Giesecke vid ECDC, Europeiska smittskyddsmyndigheten.

Det är en handfull nya myggarter som experterna tror kan få fäste och börja spridas i Europa, främst den asiatiska tigermyggan som kan bära på upp till 22 olika virus. För några år sedan orsakade den ett utbrott av chikungunyafeber är i italienska Ravenna.

Smittämnet kom ursprungligen från en Indienresenär och det ökande resandet bidrar till risken för större utbrott. Också handeln med uttjänta bildäck gör att myggorna sprids. Regnvatten som samlas i däcken är en gynnsam miljö för ägg och mygglarver och däcken transporteras över hela världen.

– Risken är dubbel. Dels att myggorna finns på ställen där de inte har funnits förut, och dels att vi har en ökad introduktion av nya smittämnen till Europa på olika sätt. Antingen med myggorna själva eller att folk har smittats utomlands och kommer hem med någon sjukdom, säger Johan Giesecke.

Nu vill Smittskyddsmyndigheten att de europeiska länderna ska övervaka myggspridningen och man har tagit fram ett program som ska ge en bättre överblick av var och hur myggorna sprids mest. Förra året rapporterades till exempel ett par fall av den tropiska sjukdomen denguefeber från Frankrike.

Sverige har också ett ökande antal fall av dengue, men de har smittats utomlands. Men med högre temperaturer kan nya sjukdomar introduceras i Europa.

– Det hör ihop med klimatförändringen. Om det blir varmare kommer vi att se mer av myggöverförda sjukdomar i Europa, det är alldeles klart. Myggorna kommer att sprida sig och det blir lättare för tropiska sjukdomar att komma in i Europa och sprida sig, säger Johan Gisecke.

Har du sett några av de här?

– Ja jag har sett tigermyggan i Sydfrankrike faktiskt och den ser ut som en liten tiger. Bakkroppen är tvärrandig, svart och vit. Den är rätt lik en svensk mygga. Skillnaden är att den är helt tyst, den låter ingenting. Däremot är den väldigt lätt att slå, den lyfter inte, så ser man den på sig är den lätt att slå.