"Regeringen måste ha längre plan för bilutsläpp"

2:10 min

Regeringens politik för att minska transporternas miljöfarliga utsläpp måste bli mer långsiktig, menar en rad remissinstanser. Reglerna måste vara tydliga och inte ändras så ofta om de negativa miljöeffekterna ska dämpas.

– Det tar ju lång tid att utveckla både bränslen och fordon som är anpassade till bränslena och då behöver industrin lång framförhållning för att veta vilka hästar man ska satsa på, säger Mats Björsell, miljöekonom på Naturvårdsverket.

Vad händer om man inte lyckas ha långsiktiga spelregler?

– Man får inte den snabba omställning som vi måste ha. Vi siktar ju på att nå ner mot nollutsläpp 2050, även i transportsektorn, och då behöver vi ställa om redan nu i fordon och bränslen och hur samhällena är uppbyggda.

För en månad sedan lämnade regeringen en rad förslag om skatter och regler för exempelvis biodrivmedel och hur de ska blandas med fossila bränslen, men också om hur en miljöbil som ska slippa fordonsskatt ska definieras utifrån utsläppsnivåer, vikt och andra kriterier.

Det är inte första gången den här typen av regler föreslås ändras.

Konkurrensverket pekar på att producenterna inte hinner ställa om produktionen om politiken är för kortsiktig. Energimyndigheten vill av liknande skäl ha tydligare besked om vilka krav som ska gälla för miljöbilar. LRF konstaterar att långsiktiga regler förmodligen är "de viktigaste frågorna för att få igång produktion av biodrivmedel" och bilproducenter fyller i med liknande formuleringar liksom organisationer inom energiområdet.

Näringslivets skattedelegation skriver att skatterna på området ständigt ändrats och att det minskar deras effekt som styrmedel mot bättre miljö.

Ett förslag som flera remissinstanser ifrågasätter är att bilars vikt ska räknas in så att det ska bli lättare för större bilar att klassas som miljöbilar, trots att de släpper ut mer farliga ämnen än mindre bilar.

– Det förslag som ligger nu, det missar drivkraften mot att vi rent allmänt får mindre och mindre bilar som också drar mindre och mindre bränsle. Det är en omställning vi behöver i Sverige, säger Mats Björsell på Naturvårdsverket.

Energimyndigheten är också tveksam till viktreglerna då utsläppen måste ner och Ford pekar på att bilar med samma motor och chassi kan få olika gränser för hur mycket de får släppa ut och att reglerna för vad som är en miljöbil blir otydliga för köparna.