Klartecken för lasarettsbygge

Landstingsstyrelsen har gett klartecken att starta ombyggnaden av extra våningsplan på Nyköpings lasarett.
Ombyggnaden kommer att innebära att framför allt dialysen kommer att få nya lokaler och beräknas kosta 69 miljoner kronor. Däremot blir det inte fler vårdplatser i nuläget som de borgerliga partierna föreslagit och de reserverade sig därför. Dialysavdelningen beräknas stå klarår 2003.