Sjukhuset i Varberg ska saneras

Vissa fogar på fasaderna på sjukhuset i Varberg innehåller miljöfarligt PCB. Nu ska detta bort, genom miljösanering.
Arbetet kommer delvis att medföra vissa olägenheter som störande ljud då den farliga fogmässan tas bort. Saneringen beräknas pågå fram till semestern och beräknas kosta 3 miljoner kronor.