Ingen kontroll av tillstånd

Antalet tillstånd att servera alkohol ökar, men det blir inte fler kontroller av tillstånden.
Ingen av kommunerna i länet genomförde regelbundna besök för att kontrollera utskänkningstillstånden under år 2000. Kommunerna är skyldiga att utföra tillsyn över beviljade utskänkningstillstånd, men vad det egentligen innebär är upp till varje kommun att avgöra. Det här gör att det inte finns klara regler över hur ofta eller vilka kontroller som görs. Länsstyrelsen ska granska och stötta kommunerna i alkoholfrågor. Men kommunerna är medvetna om att det är ett stort ansvar att kontrollera att reglerna för utskänknigstillstånd följs och arbetar för att höja kompetensen säger Guy Carlsson.