Gotländska bönder kan tvingas lägga ner

2:04 min

Flera gotländska bönder överväger att lägga ner på grund av stigande kostnader för transporter till fastlandet. Anna Törnfelt, ordförande för LRF på Gotland, menar att det blivit värre.

– Man kan ju inte fortsätta med en verksamhet som inte går ihop, då måste man lägga av, säger Anna Törnfelt, som själv driver en gård på östra sidan av ön.

Bönder klagar ju alltid, men du menar att det blivit värre?

– Ja, visst har det blivit värre, säger Anna Törnfelt.

Solen skiner och vi är i fårhagen bakom Anna Törnfelts hus på Olaifs gård utanför Ljugarn på östra sidan av Gotland. Här finns runt 400 tackor och lamm just nu. De allra flesta som slaktas senare i år kommer att hamna på fastlandet. För faktum är att merparten av det som lantbrukarna på Gotland produceras skeppas till fastlandet.

– 80 procent av det vi producerar på gårdarna går iväg från Gotland, så frakten är ju jätteviktig, säger Anna Törnfelt.

Staten bidrar i dag genom att betala hälften av bränslekostnaden för Destination Gotlands båtar. Dessutom finns sedan länge Gotlandstillägget som innebär att rikstäckande transportbolag tar ut en extra avgift för samtliga transporter i landet, för att täcka upp merkostnader för Gotland.

Men systemet fungerar enligt LRF dåligt, och gotländska bönder får lägga betydligt mer på frakt än kollegorna i resten av landet, och det är fel menar LRF.

– Vi pratar ju svenska och tillhör Sverige och man måste nog se över så alla regioner har samma förutsättningar, annars blir allt koncentrerat till storstäderna, säger Anna Törnfelt.

Det nuvarande avtalet för Gotlandstrafiken sträcker sig fram till 2017 och företrädare för Gotland och Trafikverket arbetar nu med att ta fram anbudsunderlaget för kommande upphandling. Och i det nya avtalet måste det bli billigare att transportera varor från Gotland, säger Anna Törnfelt.

– Vi är i en region där det inte finns så många andra arbetstillfällen. Lantbruket är oerhört viktigt för Gotland, säger Anna Törnfelt.