Moodys sänker kreditbetyg för 16 spanska banker

1:34 min

16 spanska banker har fått sänkta betyg av kreditvärderingsinstitutet Moodys. Detta är ytterligare ett hårt slag för Spanien, som kämpat hårt för att ta sig upp ur en djup ekonomisk kris och är i recession.

Ska Spanien klara sig undan räddningspaket såsom Grekland, Portugal och Irland redan fått?

Om inte, vad händer då i skuldtyngda Italien och i omvärlden?

Frågetecknen hänger i luften, om den spanska regeringen Rajoy är kapabel att hantera den allt djupare krisen för landet.

Detta har skapat allt större oro bland investerare på finansmarknaderna den senaste veckan och bidragit till att kreditvärderingsinstitutet Moodys nu har nedgraderat 16 spanska banker.

Banco Santander och BBVA, två giganter i Europa, hörde till dem som fick sina betyg sänkta med hela tre steg, medan andra sänktes något mindre.

De spanska bankerna är instabila efter ha lånat ut miljardbelopp till fastighetsbranschen, som kollapsade för flera år sedan, pengar som de förmodligen aldrig kommer att få igen.

Moodys nämner i sin motivering dels fastighetskrisen, dels att den spanska ekonomin åter är i recession och att arbetslösheten på 25 procent ökar.

Den spanska staten har begränsade möjligheter att rädda sin banksektor, som nu sätts under lupp av Moodys.

De senaste dagarna har de också gått rykten om, att kunder i den delvis nationaliserade banken Bankia har lyft ut bortåt en miljard euro ur banken, vilket bidragit till aktieras och att räntan för Spanien rört sig uppemot 6,5 procent.

Greklandskaoset tickar förstås i bakgrunden och hotar Spaniens chanser att komma igen.