Skåne

Dansk modell får stopp på mårdhunden

I Danmark jagas mårdhundar, som förekommer även i Skåne, framgångsrikt med gps. Rovdjuren förses med sändare och lockar till sig andra mårdhundar, som på så sätt kan fångas eller dödas.

Hittills uppges omkring 200 mårdhundar ha kunnat avlivas med hjälp av gps.

För ett år sedan blev den första mårdhunden med gps utplacerad på norra Jylland. Den hade först steriliserats. I dag finns det 24 mårdhundar med gps ute i naturen i Danmark.

Ännu har dock ingen mårdhund kunnat fångas eller skjutas på Fyn. Men man har fått många rapporter om mårdhundar därifrån. Så nu placeras två mårdhundar med gps ut även där.

Mårdhunden sprider sig snabbt till Norden, både från Tyskland och från Finland. Den kan ta sig fram genom att simma längre sträckor om det krävs.

Mårdhunden sprider bland annat rabies och dvärgbandmask och den anses hota den ursprungliga småviltsfaunan, framför allt de markhäckande fåglarna.