Umeå

Umeås befolkningsmål ifrågasätts

1:50 min

I en ny rapport kritiserar den samhällskritiska organisationen Allt åt Alla Umeå Kommun. Enligt organisationen så lägger kommunen allt sitt krut på att locka turister och nya invånare, i stället för att måna om Umeås nuvarande befolkning.

Emil Myrsell, representant för Allt åt Alla Umeå, ifrågasätter kommunens mål att bli 200 000 invånare till 2050.

– Det är inte ett problem att man blir fler i sig, men problemet är att man lägger fokus på att bli fler snarare än skapa bra boendemiljöer och såna saker, säger han.

I en ny rapport går Allt åt Alla igenom byggprojekt och framtida planering för Umeå stad. Den genomgående tonen är kritisk.

Ett av de utpekade skrytbyggena är enligt organisationen Kulturhuset, där Allt åt Alla hellre skulle se att man satsar på den kultur som redan finns ute i stadsdelarna.

Men enligt Lars Westin, föreståndare på Centrum för regionalvetenskap på Umeå Universitet, så är det farligt för en stad att inte satsa på att växa, det är en ståndpunkt som han och Umeå kommun har drivit länge.

– Mycket tungt att skära ner hela tiden medan det är mycket lättare för städer som växer. Att hela tiden ha en minskande skattebas, man har byggt upp en infrastruktur, man har en skola, man har vård, man har allting som är gjort för en lite större befolkning.

Lars Westin betonar även fördelarna med fler människor i en stad.

– Vill man ha en levande stad så ska man vara positiv till det här genomflödet som det innebär att det kommer in nya människor hela tiden.

– Vill man inte ha en stad som förändras ska man inte välja Umeå. Då ska man inte bo i den typen av stad, som har förändrats konstant sedan branden 1880 (red. not: den stora stadsbranden inträffade 1888).

För Emil Myrsell är det viktigt att protestera mot det han inte tycker är bra, även om han själv eller organisationen inte alltid har alla svar på vad som ska göras i stället.

– Varje gång man motsätter sig till exempel flytten av stadsbiblioteket utmålas man som bakåtsträvare eller emot utveckling och det är en väldigt konstig bild. Bara för att man är emot nånting betyder det inte att man inte vill ha en annan utveckling. Det finns inte bara en väg att utveckla en stad, säger Emil Myrsell från Allt åt Allas lokala grupp i Umeå.