Ekologi

Botniabanan verkar inte störa fågellivet

2:30 min

Inför bygget av Botniabanan var många ornitologer i Umeå oroliga över att fåglarna i Umedeltat skulle skrämmas bort. Två år efter bygget visar en fågelräkning av sädgäss, tranor och sångsvanar att järnvägen inte verkar störa fåglarna.

– Vi har räknat både före och under bygget och nu efter och vi tänker fortsätta. I år var det väldigt gott om sädgäss i Umedeltat. Ifjol var det lite färre, men det har att göra med hur väderförhållandena är och hur dem tvingas stanna upp eller komma sent eller tidigt och sådana faktorer.

Adriaan de Jong räknar nu på uppdrag av länstyrelsen som ansvarar för den stiftelse som bildats för att sköta fågelreservatet.

Men han räknar även fåglarna längs hela kusten eftersom fåglarna beroende på väder och vind tar sig det det är bäst just då och även här visar det sig att man inte kan se någon påverkan av Botniabanan.

Inför bygget så var kritiken stor mot att när tågen passerar intill Västerfjärden där sädgässen sover på natten skulle de skrämmas bort. Men så blev det inte:

– Man ser inte att de reagerar, de som sover, de sover och de som går bredvid och äter, de äter och någon sträcker upp halsen och vi pratar om ett avstånd på 400 meter.

Adriaan De Jong utesluter inte att det i framtiden kanske visar sig att Botniabanan skulle få negativa effekter, men än så länge finns det alltså inga sådana tecken och han tycker att motståndarna till bygget borde erkänna detta:

– Om jag nu får vara personlig, alltså det är inte något i yrket eller vetenskapligt, men jag tycker det är beklagligt att varken de personer som uttalade sig, de organisationer som uttalade sig och alla mediafolk som basunerade det här. Varför inte de nu går och tar reda på vad hände egentligen, hur blev det och ärligt säga, jamen det var fel som de påstått.