Eskilstuna

Förlängd frist för villaägare i Folkesta

Ett 30-tal villaägare, som påverkas av en utbyggnad av kombiterminalen i Folkesta, får mer tid på sig att bestämma sig för om de vill sälja sin bostad än vad som tidigare var planerat.

Kommunen har erbjudit sig att köpa fastigheterna för det marknadsvärde som gällde innan utbyggnaden av kombiterminalen påbörjades för att sedan hyra ut dem till de som idag äger dem.

Enligt ett förslag till nya villkor får fastighetsägarna till årsskiftet på sig att anmäla försäljning istället för sista juni.

Det har fastighetsägarna begärt eftersom de vill avvakta vad olika åtgärder för att dämpa buller får för effekter, främst bullerskydd.

Fastigheterna är inklämda mellan den nuvarande kombiterminalen, E20 och järnvägen och de bedöms inte kunna säljas på marknaden.