Västernorrland

Säsong för skogsbränder

1:30 min

När det nu börjar torka upp i skogen i länet ökar risken för skogsbränder. Från maj och framåt är den tid då räddningstjänsten börjar rycka ut på skogsbränder.

Hittills har det varit få skogs- och markbränder, men om det är torrt i ett par dagar ökar risken för bränder.

- Vi har fått gynnsamt med regn, men det behövs bara ett par torra dagar för att skogsbränderna ska ta fart, säger Håkan Wiberg, chef för räddningstjänsten i Örnsköldsvik.

De vanligaste orsakerna till skogsbränder är åsknedslag, skogsmaskiner som ger gnistbildningar och slarv med öppen eld. De som befinns sig i skogen har ett stort eget ansvar:

- Man ska elda på angivna plaster. Gör aldrig upp eld på sidan om, säger Håkan Wiberg.

Under sommarmånaderna samverkar räddningstjänster i länet med flygklubbar som flyger över områden när brandrisken är som störst.

- De spanar eftre skogs- och markbränder. De kan se bränderna tidigt och då kan vi släcka de tidigt också, säger Håkan Wiberg.

Om bränder inte upptäcks i tid är risken stor att de sprider sig.

- Det krävs stora resurser för att släcka stora skogsbränder. Det kan ta flera dagar, säger Håkan Wiberg.

Förra året var räddningstjänsten ute på ovanligt få skogsbränder. Håkan Wiberg hoppas att även kommande sommar blir lugn.

- Om det är torrt är risken större att det blir skogsbränder. Regn är det bästa för oss, säger han.