Mladic inför rätta - Haagtribunalen monteras ner

2:13 min

Krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien håller på att monteras ner - detta samtidigt som tribunalen just nu genomför rättegångar mot de två av de ledande misstänkta krigsförbrytarna; Ratko Mladic och Radovan Karadzic.

Anställda söker sig nu bort från tribunalen och enligt chefsåklagare Serge Brammertz är det ett problem att FN:s domstol dräneras på kompetent personal.

– Det är ett problem, det är ett bekymmer, säger han.

I onsdags inleddes rättegången i Haag mot Ratko Mladic, den förre bosnienserbiske generalen som står åtalad för bland annat folkmord och etnisk rensning i Bosnien på 1990-talet.

Men enligt ett beslut i FN:s säkerhetsråd ska krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien stängas i december 2014. Tanken är att man då ska ha hunnit med rättsprocesserna mot de 161 ledande militärer och beslutsfattare som har åtalats här för krigsförbrytelser. Eventuella överklaganden från till exempel Ratko Mladic kommer inte hanteras av tribunalen, utan av en speciell tillfällig domstolsenhet som FN har beslutat inrätta; the International Residual Mechanism for Criminal Tribunals.

I januari i år hade krigsförbrytartribunalen 869 anställda. Men de har redan minskat med över 200 och till slutet av 2013 ska ytterligare 170 anställda bort.

I det här osäkra läget ser chefsåklagaren Brammertz att många kompetenta medarbetare nu söker sig bort härifrån till jobb på andra håll.

– Det är logiskt. Alla som jobbar på den här tribunalen vet att alla måste lämna inom två år, säger han.

Personalflykten innebär tyngre arbetsbelastning på de allt färre som är kvar. Det här kan ha varit en bidragande orsak till att åklagarsidan begick ett formellt fel som nu gör att man skjuter upp nästa fas av rättegången mot Ratko Mladic. Hans försvarare fick inte i rätt tid del av tusentals dokument, bland annat kopplade till vittnen.

Åklagare tvingas nu jobba med flera tunga krigsförbrytarärenden parallellt och enligt Serge Brammertz är det ofta fullt på kontoren även på helgerna.

Men han uttrycker hopp om att kunna genomföra bra rättegångar mot de misstänkta krigsförbrytarna, trots tribunalens personalproblem.

– Det är förstås vårt mål att kunna säkerställa att det arbete vi har inlett kan avslutas, oavsett hur personalsituationen ser ut, säger han.