Utbildning till järnvägsingenjör

Till hösten blir det för första gången möjligt att utbilda sig till järnvägsingenjör på högskolenivå.
Lunds tekniska högskola startar då en ny inriktning på högskoleingenjörsutbildningen i Helsingborg. Utbildningen omfattar 120 poäng under tre år och ger examen som högskoleingenjör. Särskilt under andra året är stora delar av utbildningen förlagd till Banverkets banskola i Ängelholm. Studievägen är resultat av ett samarbete mellan Lunds tekniska högskola och Banverket. Bakgrunden är ett ökande behov av ingenjörer som förstår samspelet mellan olika trafikslag.