Fler byggföretag – men färre säkerhetskontroller

2:07 min

Antalet byggföretag har så gott som fördubblats de senaste fem åren, men det har inte lett till ett ökat antal inspektioner av Arbetsmiljöverket. Tvärtom har antalet inspektörer, och de inspektioner där man ska kontrollera hur säkra arbetsplatser är, minskat sedan 2005.

Mart, som inte vill uppge sitt efternamn, gör om ett tak på ett bostadshus i centrala Stockholm. Han anser att säkerheten är bra på hans arbetsplats.

– Vi känner oss ganska säkra här, säger han.

Mart jobbar på en arbetsplats som drivs av både ett estländskt och ett svenskt företag.

Det är inte ovanligt att flera företag jobbar sida vid sida på en byggarbetsplats i dag. Det beror både på fri rörlighet inom Europa och på ett ökat tryck på byggbranschen i Sverige.

På bara fem år har antalet anställda fördubblats och antalet byggföretag har ökat med 75 procent.

Ola Månsson, vd på Sveriges Byggindustrier, tror att ROT-avdraget är en förklaring till ökningen. Mindre företag har fått fler möjligheter.

Även om säkerhetsarbetet är bra i Sverige tycker han att det finns problem hos vissa företag.

– Reglerna finns att du ska ha din skyddsväst, du ska ha din hjälm och selen, men det är attityden på arbetsplatsen som måste förändras. Man blir ganska rädd ibland när man ser vissa entreprenörer som gör mindre jobb i en bostadsrättsförening. Man "använder ingen hjälm, man har inte rätt skyddsutrustning, man handhar verktyg på ett felaktigt sätt. Vi vill att Arbetsmiljöverket förstärker kontrollen på arbetsplatsen så att man har en löpande kontroll och får hjälp med det här, säger Ola Månsson.

Även om Arbetsmiljöverket håller med om att deras inspektioner ger bättre arbetsmiljö, har antalet inspektioner minskat med närmare 10 procent sedan 2005.

Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsmiljöverket, säger att bantningen av antalet inspektörer beror på att anslaget, alltså hur mycket pengar myndigheten får, har minskat.

– Drar man ner anslaget får man färre medarbetare. Då har vi försökt möta det med framgångrikt arbete, tycker vi själva.

Byggarbetaren Mart säger att de använder hjälmar på hans arbetsplats – men inte uppe på taket.

Hur kommer det sig?

– För att vi är uppe på taket. Folk här nere behöver hjälmar, säger Mart.