Förvaltaren driver laxodling

Konkursförvaltaren tar över all verksamhet vid de två konkursdrabbade bolagen för laxodling som drivs av Rustan Lindqvist i Bullaren .Det blev klart idag.
Norska miljövårdare vill stänga laxodlingen eftersom det finns en parasit där som dom befarar kan sprida sig till norska vatten, men det är inte det som är den direkta orsaken till konkursen. Det handlar istället om att priset på lax sjunkit så lågt att odlaren har fått ekonomiska problem. Laxodlaren Rustan Lindqvist hade tidigare fört över tillgångarna i de två konkursdrabbade bolagen till ett nytt bolag .Detta accepterade inte banken och konkursförvaltaren. Nu har parterna kommit överens och konkursförvaltaren driver all odling vidare.