Metallarbetare utan fackklubb

Från och med idag står 160 metallarbetare på SEM i Åmål utan verkstadsklubb. Den nuvarande metallklubben har splittrats sedan företaget sagt upp det lokala avtalet med Metall. Metallklubbens f d ordförande Bengt Magnusson säger till Radio Väst att han är övertygad om att företaget gör det för att försvåra det fackliga arbetet. Metall vill ha en gemensam klubb för hela opconkoncernen där SEM ingår men det säger företaget nej till.