Register för utländska byggbolag redan på gång

Inom den växande byggbranschen finns i dag många nya, små och ofta utländska företag. Arbetsmiljöverket vill ha ett särskilt register över utländska byggbolag för att kunna inspektera säkerheten hos dem. Sådana register finns i Danmark och Norge. Regeringen jobbar redan med detta, enligt arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M).

– Vi har haft en utredning och vi har haft den här utredningen på remiss. Just nu förbereder vi förslag om att utländska företag ska registrera sig i Sverige. Sedan är det komplicerad lagstiftning och det är också en fråga som diskuteras inom EU så det gäller att vi lägger rätt förslag, säger hon.

Regeringens ambition är att lägga detta lagförslag före årets slut, enligt Hillevi Engström. Hon tillbakavisar kritik mot att detta gått långsamt.

Bristande möjligheter att ha tillsyn över utländska byggföretag är inte Arbetsmiljöverkets enda problem. Minskade anslag har lett till att inspektionerna totalt sett har gått ned.

Man kan alltid önska sig mer pengar, säger arbetsmarknadsministern, men pekar på att Arbetsmiljöverket har blivit effektivare och använder sina anslag bättre.

Byggbranschen är så klart viktig, säger hon, men det finns andra sektorer där säkerheten måste uppmärksammas – inte minst kvinnors arbetssituation och de yrkesgrupper som utsätts för allt mer hot och våld.

– Alla de branscher där det finns risker måste vi ta krafttag emot, såväl utländska som inhemska. Det finns de som varken vill eller klarar av göra rätt och det är där vi ska sätta in våra resurser.

– Vi förbereder nu också en lagstiftning om sanktioner. Det ska kosta att utsätta människor för risker i arbetslivet, säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström.