Få fältassistenter i kommunerna

8 fältassistenter som rör sig ute bland våra ungdomar, det är allt som finns i våra totalt 14 kommuner. Det visar Radio Västs kartläggning.Över hälften av kommunerna i vårt område saknar fältassistenter. Och flera kommuner nöjer sig med den information som skolorna ger i högstadiet.