Greklands kris ska motas med samarbete

1:41 min

Världens ledande industriländer ska samarbeta för att mota krisen i eurozonen, det enades man om vid G8-mötet i USA.

Krisen i eurozonen kan hota hela världsekonomin, enligt USA:s president Barack Obama.

– EU måste fokusera på att skapa tillväxt och jobb, sa president Barack Obama när G8-mötet avslutades i Camp David.

Han beskrev samtalen under mötet som konstruktiva.

– Debatten har tagit en riktning som inger förtroende, sa Obama vid ett kort framträdande efter det två dagar långa mötet.

I en gemensam skriftlig kommuniké sa G8-ledarna att de lovar att arbeta för både tillväxt och budgetmässigt ansvar. Uttalandet tyder på att Frankrikes och USA:s linje vunnit gehör vid mötet. Storbritannien och Tyskland har tidigare mer betonat åtstramningar och budgetdisciplin.

Obama markerade också att det finns en stor oro i USA för att skuldkrisen i Europa ska få dominoeffekter och sprida sig till resten av världen. Det skulle kunna få direkta följder för den skakiga amerikanska återhämtningen.

– Europa är vår främsta ekonomiska samarbetspartner. All utveckling där påverkar också oss, konstaterade Obama

Förutom ekonomi så diskuterade ledarna i stormaktsklubben G8 också andra akuta internationella frågor, som läget i Syrien, Iran och Afghanistan. De diskussionerna kommer att fortsätta senare i dag när världsledarna reser vidare till NATO:s toppmöte i Chicago.