Vänern

Värme från Vänervatten testas

1:00 min

Nu finns planer på att pröva att i större skala värma bostäder med hjälp av vatten från Vänern. Projektet är än så länge i startgroparna, men en förstudie har dragit igång.

Bland annat har ett bostadsområde i Åmål utsetts som testplats.

– Den stora utmnaingen är att se om det finns ekonomi till ett så storskaligt projekt. Jag tror inte att de tekniska problemen är några stora utmaningar, det är helt enkelt ekonomin, säger Bengt Kasemo, professor på Chalmers.

Man använder sjövärme för att värma enstaka hus men det borde gå att skala upp det. Nu ska en förstudie göras och sedan kanske det kan bli verklighet att värma det nya Måkebergsområdet. Fastighetsägaren och den tilltänkta värmeleverantörer hoppas på att det fungerar och kan vara igång nästa år. Då blir Åmål bland de första med sjövärme i stior skala . kommunalrådet Michael Karlsson hoppas det kan innebära arbetstillfällen i framtiden:

– Jag tror väldigt mycket på det. Vi har Vänern och tekniken finns och det gäller att kunna samordna detta på ett så effektivt och ekonomiskt möjligt sätt, säger Michael Karlsson.