Fortsatt uppdrag trots kritik

Trots kritik får ISS sjukhusservice fortsätta städa på Norrlands universitetssjukhus.
Företaget tog över städningen i oktober förra året och fick under de första månaderna mycket kritik för att städningen var för dålig. I januari beslutade landstinget att ISS skulle betala ett vite på 13 000 kronor för dålig städning, och tankar fanns på att säga upp avtalet. Men nu har man beslutat att låta ISS fortsätta. Socialdemokraten Monica Swärd som är ordförande i försörjningsnämnden säger att det fungerar bättre på flera ställen. Man ska dock ha fler träffar med företaget under året för att stämma av kvaliteten.