Hemlösa kan få bo i baracker

Efter flera års hård kritik ser det ut som om Eskilstuna kommun lyssnat på kritikerna och mer målinriktat går in för att hjälpa de hemlösa med tak över huvudet. Baracker med professionell hjälp dygnet runt diskuteras och Ann-Sofie Bornemar, ordförande i arbetsmarknads- och familjenämnden tycker att kommunen jobbar intensivt för att hjälpa de hemlösa.

Eskilstuna kommun satsar 90 miljoner på att hjälpa ungdomar med missbruk och vuxna med missbruk. Men trots det finns fortfarande människor som ligger och sover i trappuppgångar och är hemlösa. Kyrkan och kommunen i Katrineholm har ingen speciell verksamhet för hemlösa - dom anser inte att det finns några hemlösa eller uteliggare där. I Flen finns ett tiotalpersoner utan bostad, men det finns träningslägenheter. Kyrkan i Nyköping har dagverksamhet för hemlösa och där planeras ett så kallat lågtröskelboende.

Ann-Sofie Bornemar, den ansvarige politikern i Eskilstuna, säger att det idag finns speciella lägenheter, men för en mindre grupp på ett tiotal personer finns ännu ingen lösning. Det är de som söker sig till kyrkans härbärge. Men det kommunala bolaget Kommunfastigheter tittar på möjligheterna att bygga baracker eller hitta någon fastighet där de hemlösa kan bo. Kommunen vill också att det i så fall ska finnas professionell hjälp dygnet runt. Idag får de gratis hjälp hos kyrkan. Ann-Sofie Bornemar vill att de ska betala för barackboendet.