Plats för 100 vargrevir

Omkring 100 vargrevir finns det plats för i Sverige. Det berättade man om vid vargsymposiet i Vålådalen i dag.
Det är forskaren Jens Karlsson från Viltskadecentrum i Grimsö som undersökt vad det är som begränsar utbredningen av vargen. Det handlar inte om tillgång på föda, för älg finns i landet så det räcker, utan vargen skyr tätorter och stora vägar. Och då har han tittat på var i landet det finns tillräckligt stora ytor utan tätorter och stora vägar. Han kom fram till att i framtiden kan det finnas plats för 50-70 vargrevir i Svealand och Södra Norrland och 30-40 vargrevir i Götaland. I dag finns det 10 i hela landet, och det finns alltså potential för fler. Det finns riksdagsbeslut på att vi inte ska ha etablerad varg i renbetesområde, därför finns inte Norra Norrland med i Jens Karlssons beräkningar, det berättar Lasse Wilén från P1 programmet Naturmorgon.