Sveriges trygghetssystem under genomsnittet

1:35 min

Sverige ligger inte längre i topp i världen när det gäller ersättningsnivåer i trygghetssystemen. Efter att ha haft den tredje högsta a-kassan ligger nu Sverige under genomsnittet i en jämförelse med 18 andra OECD-länder. Det visar en rapport som den parlamentariska socialförsäkringsutredningen har beställt.

Irene Wennemo är socialförsäkringsutredningens huvudsekreterare.

– Vi har ofta bilden av att den svenska modellen är oerhört stark och oerhört mycket generösare än andra länder. Det kan man ju se nu att så är det inte längre.

Rapportförfattarna har med utgångspunkt från en genomsnittlig industriarbetarlön tittat på utvecklingen av sjuk- arbetsskade - och arbetslöshetsförsäkringarna mellan åren 2005 och 2010. I rapporten som Svenska Dagbladet skriver om i dag visar det sig att Sverige har tappat sin placering i toppen om man jämför med andra OECD-länder, och ligger nu under snittet.

Göran Arrius, ordförande för Saco, tycker taket i a-kassan är för lågt.

– Vi börjar ligga sämre till. Vi behöver höja taket, säger han.

Enligt Irene Wennemo kan en följd av den här utvecklingen vara att beredvilligheten att finansiera den svenska välfärden minskar.

– En del av den typiska svenska välfärdsmodellen har varit att även medelklassen har varit villig att finansiera bra socialförsäkringar eftersom de också får ett bra ekonomiskt skydd. Det finns en risk att det stödet kan undermineras, säger Irene Wennemo.

Särskilt tydlig är nedgången när det gäller ersättningsnivån inom a-kassan. För en genomsnittlig industriarbetare har den sjunkit med 13 procent mellan 2005 och 2010. Av alla arbetslösa som tidigare hade ett heltidsarbete är det nu 12 procent som får 80 procent av lönen. Förvisso finns det tilläggsförsäkringar men det är inte de som mest behöver dem som kan skaffa dem, enligt rapportförfattarna.

Irene Wennemo pekar på att taket i a-kassan har halkat efter under lång tid.

– Man kan säga att den mest dramatiska utvecklingen har varit under de senaste fem åren men det här är något som har pågått under ganska lång tid, sedan 90-talskrisen faktiskt. Vi måste nog börja inse att Sverige har ett ganska dåligt försäkringsskydd vid arbetslöshet.

Göran Arrius, Saco, tycker det är orimligt att man betalar a-kasseavgift till staten när många medlemmar måste komplettera med privat försäkring för att ha något skydd i fall man blir arbetslös.

– Man får betala för samma skydd två gånger, säger han.