ARBOGA

Trygghetsvandring ska leta faror

1:33 min

I kväll är det dags för trygghetsvandring i Arboga. Syftet är att leta faror för att kommunen ska kunna göras tryggare.

Bakom inbjudan till kvällens vandring står Brottsförebyggande rådet i Arboga.

– Trygghetsvandringen sker i området söder om Arbogaån, kring Österled, säger Rebecka Marklund, samhällsplanerare i Arboga.

Medverkar gör bland annat polisen samt politiker och tjänstemän från Arboga kommun.

– Vi ska se på platser som upplevs otrygga. Det kan vara platser med dålig belysning, täta buskage, skadegörelse. Hur lekplatserna ser ut, parkeringsplatser och så vidare.

Vandringen börjar klockan 18. Samling sker i Stadsbibliotekets musikrum. Ingen föranmälan krävs.

– De som bor i området, som vistas där ofta är eller som bara är intresserade och nyfikna får jättegärna komma i kväll, säger Rebecka Marklund.

Tryggheten i Arboga får bottenbetyg i en undersökning från Statiska Cetralbyrån; ett av de tio sämsta resultat någon kommun fått i denna undersökning av upplevd trygghet.

– Jag tror att sådana här trygghetsvandringar kan bidra till att man tar frågan på allvar, säger Rebecka Marklund.