Ekots rapportering från prinsessan Estelles dop

 Ekot följde dagens dop av prinsessan Estelle. Reporter Bengt Hansell var en av få inbjudna journalister och twittrade direkt inifrån Slottskyrkan.