Polis på distans

Polishögskolan i Solna börjar med utbildning på distans, rapporterar Radio Stockholm.
Utbildningen med 17 elever ska inledas i vår, och ska ske bl.a. med hjälp av internet. Enligt Ingmar Bergman, chef för skolans utbidlningsavdelning, är syftet både att locka fler till yrket och att sprida intresset på landsbygden. Skjutprov är sådant som kan komma att ske vid en lokal polismyndighet.