SGU ordnar geologimöte i Uppsala

Efter de senaste årens jordbävningar och tsunamis runtom i världen har intresset för geologi ökat. Det är bakgrunden till att den uppsalabaserade myndigheten SGU Svergies Geologiska Undersökning i höst ordnar en stor konferens i ämnet.

GeoArena, som är den första i sitt slag, kommer avhandla såväl koldioxidlagring och tsunamis som grundvattenplanering och vinets geologi. Konferensen kommer att äga rum i Uppsala i oktober.