Carl Bildt: Sverige ett steg närmare Nato

2:00 min

Sverige har tagit ett steg närmare Nato i och med försvarsalliansens senaste toppmöte, säger utrikesminister Carl Bildt på plats i Chicago. Samtidigt passar Sverige fortfarande när det gäller Natos uppmaning att skänka pengar till uppbygget av Afghanistans polis och militär.

Ett av resultaten av Natos toppmöte är att det ska skapas ett nytt samarbetsforum för länder som inte är med i Nato, men som har kapacitet att medverka i olika internationella insatser, och ett av de länderna är Sverige.

Tidigare har Sverige deltagit i bredare, men mindre förpliktigande samarbetsorgan. Det nya formatet innebär att Sverige kommer närmare beslutsprocessen och planeringen i Nato, säger utrikesminister Carl Bildt.

– Nu kommer vi kanske lite närmare. Där är vi inte än, men nu etableras det här nya formatet, med Sverige, Finland, Österrike och Schweiz om vi tar de europeiska länderna. Och då är det rimligt att vi har möjlighet att intensifiera den strategiska dialogen om de fredsoperationer som kan bli aktuella.

– Det är ingen tvekan om att det är förbättrade möjligheter för svenskt inflytande i operationer som vi deltar i, säger Carl Bildt.

Statsminister Fredrik Reinfeldt säger dock att det nu som tidigare inte är aktuellt att Sverige ska gå med i Nato. Sveriges profil har dock höjts lite inom alliansen och ett tecken på det är att Reinfeldt fick framträda med ett kortare tal i samband med toppmötet; det ska ses som ett erkännande av den svenska Jas-insatsen under Libyenkriget, som uppskattats av Nato.

Huvudpunkten på Nato-mötet har varit hur Afghanistankriget ska avvecklas och det innebär också att de svenska trupperna kommer att dras hem. Efter det ska omvärlden hjälpa Afghanistan med att finansiera landets militär och polis, för det krävs drygt 4 miljarder dollar per år, cirka 30 miljarder kronor.

Sverige har fått förfrågan att bidra, men regeringen avvaktar fortfarande.

– Viktigt att påpeka att Sverige är en mycket stor biståndsgivare till Afghanistan, det handlar om en miljard per år. Det är på väg att bli vår enskilt största biståndsmottagare i världen.

– Vi är beredda att titta på att också bidra ytterligare till polisinsatserna, polisutbildningarna. Vi gör delvis redan det, men vi tycker att det ska ligga i linje med våra övriga biståndsinsatser, säger statsminister Fredrik Reinfeldt.