Förlängd sjukpenning till lindrigt sjuka aktuellt

1:53 min

Även lindrigt sjuka ska kunna beviljas förlängd sjukpenning om sjukdomen de lider av kan förvärras i och med att de börjar arbeta. Det beskedet ger Högsta förvaltningsdomstolen i en vägledande dom.

Hittills har Försäkringskassan tolkat lagtexten som att bara personer med livshotande sjukdomar ska kunna få fortsatt sjukpenning.

Försäkringskassans chefsjurist Eva Nordqvist välkomnar att tolkningen av lagtexten klargörs.

– Det är väldigt bra att vi får ett så tydligt svar på en fråga som vi velat få svar på, säger Eva Nordqvist.

Hittills har Försäkringskassan gett avslag till alla lindrigt sjuka som ansökt om att få fortsatt sjukpenning efter 550 dagar. Det har gällt oavsett om de varit förmögna att arbeta eller ej.

Försäkringskassan har i sina bedömningar hänvisat till en formulering i förarbetet till lagtexten. Där står att efter 550 dagar är det enbart allvarligt sjuka som exempelvis lider av hjärtinfarkt, stroke, eller likande sjukdom, och därmed riskerar att allvarligt försämras om de inte beviljas vidare sjukpenning. 

– Klargörandet ligger i just det att sjukdomen inte i sig behöver vara en sjukdom som definieras som allvarlig.

Hur många som domen från Högsta förvaltningsdomstolen berör vet Försäkringskassan inte i nuläget. Men man vet att det kommer påverka utgången i alla likartade ärenden som nu ligger för prövning på landets kammarrätter och förvaltningsdomstolar.

– Det berör dem som inte fått frågan prövad hos oss, eller där frågan fortfarande ligger under prövning i domstol, säger Eva Nordqvist, Försäkringskassans chefsjurist.