Importföretag skapar jobb

Ett nytt bolag som ska direktimportera varor från Asien till Norrbotten håller på att bildas.
Företaget hoppas sysselsätta mellan 10 och 15 personer i Piteå och Luleå om ett år. Bakom det nya företaget med det tänkta namnet Sweden Trade Center står Piteåföretagen Datakometen och Northlink. - Om man kapar mellanhänderna kan man göra varorna betydligt billigare för norrbottniska företag säger Northlinks VD Göran Carlsson.