Ungdomar med koll på miljön

Nu i veckan startar Ungdomens Miljöriksdag i Luleå. Under fyra dagar håller ungdomarna till på Luleå Universitet för att påvisa och stödja ungdomars möjligheter att påverka i miljöfrågor.
Ungdomens Miljöriksdags projekt Global Lokal har i år blivit inbjudna av Luleå Kommun att undersöka hur miljön runt om i kommunen sköts. Miljöinventeringen kommer att utföras av drygt 200 högstadie och gymnasieelever från hela Sverige och tanken är att projektdeltagarna ska lära sig hur man jobbar praktiskt med att hitta och lösa miljöproblem.