Obehöriga lärare på skolbänken

För att säkra tillgången på yrkeslärare inför framtiden har obehöriga lärare på Rönnowska skolan i Helsingborg satts på skolbänken.
Parallellt med undervisningen på den yrkesinriktade gymnasieskolan läser de obehöriga lärarna pedagogik. Kristina Palmqvist, som arbetar sin tredje termin som obehörig expolärare på skolans medielinje tycker att studierna gör nytta: - Det stärker en. Vi har ju många års yrkeskunskaper men det viktiga är ju att eleverna förstår vad vi menar och vad vi vill att de ska lära sig när vi undervisar och då är ju pedagogiken viktig, säger hon till P4 Radio Malmöhus. I höstas rekryterade Rönnowska skolan 30 nya lärare - av dem saknade en tredjedel lärarutbildning. För att stärka de obehöriga lärarna har skolan satsat omkring runt 130.000 kronor på en specialdesignad pedagogikkurs på Campus Helsingborg. I april går den första kullen ut, med 5 poäng pedagogik i bagaget. Enligt gymnasiechefen på Rönnowska skolan, Per-Olof Lindberg, är satsningen på pedagogikutbildning för obehöriga lärare ett sätt att behålla kompetent personal. - Vi har liksom alla skolor skyldighet att rekrytera behörig personal. Men på yrkeslärarsidan finns det inte någon sådan, däremot mycket yrkesskickliga människor, och det är det vi ska lösa med den här kursen, säger han. Tanken är att bygga på med ytterligare en fempoängskurs. - Om det här går ytterligare ett år så ser jag möjligheter att vi gör en vidareanställning lokalt för dem som har gått här, säger Rönnowska skolans gymnasiechef Per-Olof Lindberg.