Västervik

Arbeten försvinner när Västervik sparar

I Västervik kan uppemot 90 personer bli av med sina arbeten inom äldreomsorgen när kommun ska spara för att få ordning på sin ekonomi.

I nästa vecka väntas socialnämnden fatta beslut om att drygt 60 heltidstjänster skall försvinna på grund av den dåliga ekonomin. Nämnden väntas gå back drygt 18,5 miljoner kronor i år.