Sveriges befolkning blir allt större och allt äldre

3:21 min

Nyligen passerade Sveriges befolkning 9,5 miljoner invånare. Folkökningen i Sverige har de senaste åren varit ovanligt stor, till följd av invandring och att det har fötts så många barn. Och enligt Statistiska Centralbyråns nya befolkningsprognos kommer befolkningen nå tiomiljonersgränsen redan 2018 - den snabbaste folkökningen Sverige någonsin har haft.

Lena Lundkvist, som är ansvarig för arbetet med befolkningsprognosen, säger att den största skillnaden mellan den kommande 50-årsperioden och perioden från idag och 50 år bakåt i tiden är att vi kommer vara många fler.

– För femtio år sedan var vi inte ens åtta miljoner, och om femtio år kommer vi vara elva miljoner i Sverige. Och så kommer åldersstrukturen ha ändrats, med allt fler äldre. Andelen utrikes födda kommer att öka, och har ökat de senaste femtio åren. Och den andelen tror vi kommer öka lite till, men sen kommer den stanna på runt arton procent, säger Lena Lundkvist.

Var tredje år gör SCB en prognos över Sveriges befolkning de kommande ca 50 åren. Där tittar de på hur många kvinnor det finns i barnafödande åldrar och hur många barn man tror att de kommer få i framtiden. Analyser av hur invandringen och utvandringen kommer se ut i framtiden. Och analyser av dödligheten, hur den har förändrats de senaste femtio åren, vad det beror på och vad man kan tro om framtiden.

De närmaste fem åren väntas befolkningen i Sverige öka med mer än 80 000 personer per år. Men på 2020-talet väntas sen befolkningstillväxten avta, bland annat till följd av minskad invandring, och att födelsekullarna inte väntas bli lika stora som de senaste åren. År 2060 beräknas befolkningen i Sverige ha ökat till 11,6 miljoner.

En förändring som är trolig under den kommande prognosperioden - 2012 till 2060 - är, enligt SCB, att antalet män kommer bli fler än antalet kvinnor, vilket är en historisk förändring. Och den prognosen beror inte på att man skulle ha möjlighet att förutse vilket kön de barn som föds kommer ha, utan snarare på en förändring i dödligheten hos männen. Det har nämligen i stort sett alltid fötts lite fler pojkar än flickor, säger Lena Lundkvist.

– Män har alltid haft större dödsrisk än kvinnor. Men nu tror vi i framtiden att männens dödsrisker kan närma sig kvinnornas. Så att män kommer leva lite längre, om än inte lika länge som kvinnor lever, och då kommer det bli fler män än kvinnor i framtiden. 

Befolkningsstrukturen kommer att förändras. Andelen äldre ökar, medan till exempel andelen yrkesaktiva minskar. Något som skulle kunna bli en utmaning, med tanke på att det då finns färre personer som kan jobba med att vårda de äldre. Men Lena Lundkvist menar att det inte är säkert att det blir ett problem.

– Ifall det är ett problem att det blir många gamla är inte min sak att säga. Men samtidigt, när man blir äldre nu så är man ju också friskare än vad man var förr i tiden. Jag tror ju personligen att pensionsåldern kommer höjas till exempel, för att få ekvationen att gå ihop. 

Befolkningen i Sverige förväntas alltså bli äldre i framtiden. Av de som föds idag kommer hälften av kvinnorna leva vid 94 års ålder, och hälften av männen kommer leva vid 92 års ålder. Antalet hundraåringar kommer också öka väldigt kraftigt.

Och något som Lena Lundkvist på SCB menar är extra intressant, är att det väntas födas fler barn än man tidigare trott, eftersom de allt äldre förstföderskorna i Sverige, visat sig föda fler gånger.

-- Vi ser ju nu att de nya som kommer upp i barnafödande ålder får lika många barn som deras föräldrar och generationen före dem. Fast åldern när man får sitt första barn ökar, så minskar inte antalet barn som man får.