Hemvärnet får mer ansvar

Hemvärnet ska få större resurser och fler uppgifter, enligt ett förslag från regeringen. Medan armén, flygvapnet och marinen allt mer riktar in sig på internationella insatser får hemvärnet ett större ansvar för skydd av civilbefolkning och infrastruktur.
En allt större del av det lokala försvaret av samhällsintressen och skydd av civilbefolkning faller på hemvärnet när försvaret satsar på högteknologiska vapensystem och internationella insatser. Därför vill regeringen att hemvärnet ska få nya uppgifter och bättre utrustning. Fler hemvärnsmän ska rekryteras och de ska få öva mer än hittills. Man ska också uppmuntra de unga män som vill göra värnplikt men som inte behövs inom försvaret att de ska söka sig till hemvärnet Regeringen vinner två saker på det här: För det första så stärks försvarets geografiska förankring i sverige, sedan stora områden blev utan militär närvaro när många regementetn las ner. För det andra så är det här en billig lösning som passar bra i den ansträngda försvarsekonomin. Hemvärnet är nämligen billigt i drift, det kostar lite mer än en halv miljard kronor om året att jämföra med hela försvarsbudgeten på 40 miljarder kronor.