"Staten bör ta över underhållet av järnvägen"

1:34 min

Trafikutskottet kräver att staten tar över underhållet av järnvägen, sedan oppositionen kört över regeringspartierna i frågan. Regeringen uppmanas att snarast ta fram ett förslag som gör att Trafikverket tar över ansvaret för järnvägsunderhållet som idag utförs av många operatörer.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter Swärd, moderaterna är oroad för konsekvenserna.

– Jag ser snarare att vi har flera företag som med ett stort kunnande och ett stort engagemang är med och bidrar till en utveckling där vi får mer infrastruktur för pengarna.

Hur snabbt kan ett sådant här förslag tas fram?

– Frågan är hur snabbt oppositionen vill att det här ska göras, ska vi bryta avtal, ska vi förtidsinlösa, hur många miljarder är man beredd på att betala för att återta det här i Trafikverkets regi?

Regeringspartierna i riksdagens trafikutskott blir alltså överkörda av den samlade oppositionen, Sverigedemokraterna tillsammans med de rödgröna partierna.

Riksdagens trafikutskott tillkännager att regeringen snabbt ska återkomma med ett förslag som gör att staten, det vill säga Trafikverket, tar över ansvaret för underhållet av järnvägen. Det sköts i dag av olika operatörer som upphandlas av Trafikverket.

Men senaste årens stora problem, särskilt på vintrarna för både gods och människor, gör det motiverat med ett samlat myndighetsansvar för att tågtrafiken ska fungera. Det säger Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin.

– Som jag tror väldigt många som stått och frusit på perrongen vet, så fungerar det inte i dag. När snön faller eller när löven gör att tåget inte kör, så vet man inte vem som har ansvaret.

– Det är långa kedjor där någon ska ringa någon annan, som ska ringa någon tredje, som ska ringa någon fjärde, och när sedan någon verkligen ska komma ut och fixa det på spåret, då kommer det ingen, då vet man inte vem det ska vara.

– Trafikverket måste ha ansvaret för underhållet. Underhållet behöver mer pengar, men vi måste vara säkra på att de pengar vi lägger faktiskt leder till att järnvägen också underhålls, säger Gustav Fridolin.