Regionstyrelsens arbetstuskott

Fortsatt oenighet kring Östersol

Moderaterna och folkpartiet står fast vid att det gamla ålderdomshemmet Östersol ska säljas på öppna marknaden. Det står klart när planerna på att skänka huset till utvecklingsbolaget Nygarn diskuterades på regionsstyrelsens arbetsutskott. Men övriga partier är för att skänka bort huset till Nygarn Utveckling AB.

Frågan går nu tillbaka till regionens ledningskontor som får fundera vidare över hur förslaget till avtal ska se ut.