Rejäl minskning av utomeuropeiska studenter

2:20 min

Det har gått snart två terminer sedan utomeuropeiska studenter tvingades att började betala en avgift för att studera i Sverige. Sedan dess har det skett en rejäl minskning av de studenterna.

Närmare 80 procent färre utomeuropeiska studenter har valt att studera här, de flesta från asiatiska länder, visar en analys från Högskoleverket.

– Antalet utländska nybörjare har minskat med väldigt mycket, nästan 80 procent, säger Torbjörn Lindqvist, analytiker på Högskoleverket.

Från och med hösten förra året betalar studenter från länder utanför EU en avgift för att studera i Sverige. Det beslutade regeringen för drygt två år sedan. En utbildning på något av de större svenska lärosätena kostar i genomsnitt drygt 100 000 till 150 000 kronor per läsår.

Tidigare har internationella studenter varit en stor andel, framför allt på magister- och masterutbildningar på svenska universitet. I bland har över hälften av studenterna på en utbildning varit från länder utanför Europa.

Högskoleverkets analys visar att tappet är störst bland studenter från asiatiska länder och studenter som tidigare valt att studera på tekniska utbildningar. De studenterna väljer inte längre svenska högskolor och universitet, då det kostar pengar.

– På sikt kan det naturligtvis betyda att man måste dra ner och anpassa utbildningsvolymen. Göra den mindre helt enkelt, säger analytiker Torbjörn Lindqvist, på Högskoleverket.

Sveriges förenade studentkårer menar att det har skett en försämring för studenter i Sverige efter införandet av studieavgifter. Dels att utbildningar har ställts in, men även att studieklimatet har försämrats.

– Den största risken vi ser är att internationaliseringen av utbildningen faktiskt försämras, vilket minskar utbytet studenter emellan, säger Sabine Pettersson, som är vice ordförande för Sverige förenade studentkårer.

– Med ett resultat egentligen av en sämre förståelse bland studenter om andra människor och länder och deras förutsättningar och behov, säger Sabine Pettersson.

Utbildningsminister Jan Björklund säger att det var väntat att färre av de utomeuropeiska studenterna skulle välja Sverige efter införande av studieavgifter.

– Jag menar att det är orimligt i längden att Sveriges profil när det gäller universitet och högskolor ska vara lågprisalternativet. Vi ska ha universitet och högskolor som konkurrerar för att de har bra utbildningar, hög kvalitet och goda resultat. Inte för att de är de billigaste.

Är det här ett första steg till införandet av nationella studieavgifter?

– Nej, så ser inte jag det. Utan det här är avgifter för just internationella studenter, säger utbildningsminister Jan Björklund.