Tyskland pressas att gå med på euroobligationer

1:26 min

Trycket på Tysklands förbundskansler att släppa sitt motstånd mot euroobligationer blir allt hårdare. Flera europeiska länder gör nu gemensam sak med den nyvalde franske presidenten Hollande och kräver att sådana obligationer införs. Tysklands motstånd står fast inför mötet med EU:s regeringschefer i dag.

Under senhösten och de tidiga vårmånaderna var det Tysklands förbundskansler Angela Merkel som i mångt och mycket bestämde hur skuldkrisen skulle lösas.

Med regeringsosäkerheten i Grekland och presidentbytet i Frankrike och valbakslag på hemmaplan är det inte lika självklart längre.

På mötet i Bryssel i dag kommer till exempel frågan gemensamma obligationer för euroområdet, sannolikt bli högst aktuell igen, något som Merkel ogillar och redan många gånger sagt nej till.

Frankrikes president Hollande sa så sent som under sitt besök hos Merkel i förra veckan att han vill se gemensamma obligationer och han får stöd av bland andra Italien och flera andra tunga aktörer.

Tanken med gemensamma obligationer är bland annat att de ska sänka lånekostnaderna för de krisdrabbade länderna.

Samtidigt kommer de höja lånekostnaderna för till exempel Tyskland.

Förutom den nackdelen oroar sig Tyskland också för att införandet av gemensamma obligationer just nu, innan EU har ett mer integrerat ekonomiskt samarbete, ska göra att krisdrabbade länderna inte sanerar sina ekonomier eller genomför de överenskomna sparåtgärderna.

Därför återupprepade Tyskland i går att dess motstånd mot euroobligationerna står fast.

Samtidigt ökar pressen på regeringen Merkel att komma med konkreta förslag som visar att man menar allvar med sina uttalanden på sistone om att eurozonen nu också behöver tillväxtskapande åtgärder.

EU kommer dock att genomföra ett försök med begränsande gemensamma obligationer som ska finansiera infrastrukturprojekt. 

Tyskland har dock enligt Financial Times krävt garantier för att sådana obligationer inte är första steget mot fullskaliga euroobligationer.