Möjligt välja vårdcentral utanför länet

1:52 min

I framtiden kan det bli möjligt att lista sig vid en vårdcentral utanför Uppsala län. Landstinget vill nu bjuda in sina motsvarigheter i Gävleborg, Västmanland och Stockholm till samtal om samarbete över länsgränserna.

- Det skulle vara väldigt bra dels för de som bor väldigt nära länsgränserna där det helt enkelt passar bättre att besöka en vårdcentral på andra sidan gränsen, menar Anna-Karin Klomp, kristdemokratisk ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

- Sen finns det ju också väldigt många människor som pendlar som kan tänkas vilja ha den möjligheten. Det har ju lite kommit upp i samband med att man får välja vårdcentral i vårdvalssystemet och nu försöker vi se till så att det kan bli av.

Anna-Karin Klomp nämner att samtliga partier inom landstinget är positiva till förslaget, förutom Vänsterpartiet och Miljöpartiet som har reserverat sig. Miljöpartiets Johan Edstav, som är ledamot i hälso- och sjukvårdsstyrelsen framhåller att denna möjlighet i stort sett redan existerar idag genom riksavtalet för utomlänsvård mellan Sveriges kommuner och landsting. Han vill istället att man utvecklar det avtal som redan finns.

- Redan idag finns möjlighet att möta primärvård och en läkare inom primärvården utanför länet och de största pengarna som går till primärvård är ju faktiskt fasta ersättningar och det är kopplat just till listningen. Om vi då flyttar det här till Stockholm, som det är många som pendlar till till exempel, då kommer vi också att ha mycket mindre möjligheter att upprätthålla strukturen inom primärvården i vårt eget län. Då flyttar vi ekonomiska medel till Stockholm som vi har avsatt genom våra skattemedel och det skulle urholka vår egen primärvård som vi har i Uppland.

Vad kommer att hända då med vårdcentralerna i Uppsala län?

- Det är helt avhängigt av hur många som listar sig, men om vi säger att det rör sig om en fem-sex tusen individer som listar sig utanför länet kommer det sannolikt att innebära att en eller ett par vårdcentraler inte kommer att fortsätta som idag utan de kommer att få slå ihop dem eller lägga ner.

Johan Hedman
johan.hedman@sverigesradio.se