Konflikt om sanering i Skutskär

1:32 min

En affärskonflikt har blåsat upp mellan pappersmasseföretaget Stora Enso och företaget Skutskärs Hamn- och Logistik.
Konflikten gäller vem som ska betala de nio miljoner som saneringen av jorden vid massafabriken har kostat.

Företaget Skutskärs Hamn- och logistik fick 2010 i uppdrag att bygga ett magasin på industriområdet vid Skutskärs Bruk. Enligt SHL hade man fått bekräftat av Stora Enso att marken skulle var fri från miljöfarliga avfall, något som också bekräftades av en undersökning av marken som utförts av en extern konsult. Men de uppgifterna visade sig vara helt felaktiga och i marken hittades istället stora mängder förorenad jord.

– Vi pratar om 2700 ton som är oljeförorenad mark som vi fick köra till Forsbacka. Det var väl 3000-4000 kubikmeter kisaska och dioxinbemängda massor, säger styrelseledamoten i SHL Olle Widigsson.

I tron om att marken skulle vara ren från föroreningar så hade SHL skrivit på ett avtal med Stora Enso där SHL förbinder sig att stå för samtliga eventuella saneringskostnader. Slutnotan på saneringen stannade på nio miljoner kronor.

– Problemet är att vi har ett avtal som vi tolkar på olika sätt, säger platschefen på Stora Ensos massafabrik, Eva Karlsson Berg som i övrigt inte vill uttala sig om avtalet eftersom parterna fortfarande diskuterar.

Men frågan är om SHL överhuvudtaget kan göra något åt situationen eftersom man skrivit på ett avtal där man förbinder sig att betala för saneringen.

– Men då kan man ju fundera över etiken om man som ett företag får en mindre entreprenör att skriva på ett avtal mot att man lämnat över en dokumentation som vilseleder oss, säger Olle Widigsson igen.