Nyköping

Fastighetsägare måste bygga om vattenledningar

Tusentals fastighetsägare i Nyköping kan tvingas bygga om sina avloppsledningar. Anledningen är slangen vid slamsugning inte får vara mer än tio meter för de chaufförer som arbetar med det. De nya reglerna som ska förhindra slitna ryggar och axlar kommer att gälla från årsskiftet. Det skriver Södermanlands Nyheter.

Dessutom får brunnslocket inte väga mer än 15 kilo och tillfartsvägen fram till brunnen måste vara 3,5 meter bred och fri från sly och buskar, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Nu har alla fastighetsägare det här året på sig att bygga om sina vattenledningar.